XII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów dla uczniów klas I-III.

Pod patronatem radnego Artura Czerneckiego-Najmłodsi odkrywali swoje talenty w SP nr 9

W Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu zakończył się XII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów dla uczniów klas I-III.Impreza ta wpisała się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych szkół podstawowych i od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów klas młodszych oraz nauczycieli i rodziców. W tym roku został pobity kolejny rekord jej popularności, ponieważ w przeglądzie uczestniczyło 13 szkół oraz 135 młodych artystów. Celem festiwalu jest przede wszystkim rozwijanie różnorodnych talentów najmłodszych dzieci oraz stworzenie im możliwości prezentacji przed szerszą publicznością.
Na scenie występowali uczniowie ze szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Małgorzaty, Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Heleny, Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11,18 i 20, Szkoły Podstawowej w Chełmcu i Katolickiej Szkoły Muzycznej I stopnia. Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami Festiwalu Młodych Talentów były: wicedyrektor SP nr 9 Danuta Sowa – Chochorowska oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ogonowska. Panie zadbały o sprawną organizację oraz liczne nagrody. Zmagania artystyczne oceniało natomiast jury w składzie: Urszula Baziak ? muzyk, choreograf, Dorota Gwiżdż ? muzyk, choreograf i Agata Rolka ? plastyk
Festiwal rozgrywany był w 5 kategoriach, oto wyniki:
Gra na instrumencie
I miejsce ? Maciej Mróz SP w Chełmcu
II miejsce ? Wiktoria Urbanik SP nr 18
III miejsce ? Laura Maślak SP nr 8
Śpiew z akompaniamentem
I miejsce – Joanna Łękawska SP nr 9
II miejsc- Irena Michalska SP nr 2
III miejsce – Anna Gwóźdź SP nr 3
Taniec zespołowy
I miejsce ? Zespół taneczny SP nr 20
II miejsce ? Para taneczna Aneta Chochorowska i Paweł Głód SP nr 9
III miejsce ? Zespól taneczny SP nr 6
Taniec indywidualny
I miejsce ? Nikodem Miczołek SP nr 20
II miejsce ? Julia Popiela SP nr 9
III miejsce ? Patryk Liber SP nr 18
Konkurs plastyczny:
I miejsce – Zuzanna Pis KSP oraz Gabriela Marszałek SP nr 20
II miejsce ? Klara Rogowska SP nr 2
III miejsce ? Dominika Stojak SP nr 3 i Anna Kowalczyk SP nr 18
W nagrodę za występy ?mali artyści? otrzymali dyplomy i okolicznościowe medale oraz nagrody książkowe. Główna nagroda festiwalu – Puchar Grand Prix, ufundowany przez radnego miasta Artura Czerneckiego, przypadła w tym roku SP nr 20 w Nowym Sączu. Szkoła ta otrzymała najwyższe noty w punktacji zbiorowej za wysoki poziom prezentacji we wszystkich kategoriach.

Źródło : www.sadeczanin.info

Puchar Artura Czerneckiego dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu

Po raz jedynasty, w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu, odbył się Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów klas I-III.

W nagrodę za piękne występy artystyczne ?mali artyści? otrzymali dyplomy, statuetki i medale okolicznościowe oraz nagrody i wyróżnienia. Główna nagroda festiwalu Puchar Grand Prix ufundowany przez Radnego Miasta Artura Czerneckiego za wysoki poziom prezentacji we wszystkich kategoriach, przypadła w tym roku  Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu, która otrzymała najwyższe noty w punktacji zbiorowej.

Organizatorom oraz wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluje!

Artur Czernecki