XIII Międzyszkolny Konkurs ?Mój region?Pod patronatem radnego Artura Czerneckiego

Możemy być dumni z naszych dzieci, ich wiedza o naszym regionie jest fenomenalna. Wielką przyjemnością było dla mnie objęcie po raz kolejny patronatu nad konkursem ?Mój region?. Gratuluję wszystkim uczestnikom dla nas wszyscy jesteście zwycięzcami chociażby dla tego, że byliście jego uczestnikami.

Wasz radny Artur Czernecki

27 lutego 2013 r. jedenaście drużyn z klas I-III nowosądeckich szkół podstawowych przyjęło zaproszenie do Szkoły Podstawowej nr 9  w Nowym Sączu na organizowany tam już po raz trzynasty Międzyszkolny Konkurs ?Mój region?.

Jak co roku cieszył się on dużym zainteresowaniem ze strony uczniów klas młodszych oraz nauczycieli. W konkursie wzięły udział  następujące szkoły: nr 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20 i 21. Jak co roku jego organizatorkami  były: wicedyrektor szkoły Danuta Sowa ? Chochorowska oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Urszula Ogonowska, które od wielu lat odnoszą sukcesy w pracy z uczniami zdolnymi w nowosądeckiej ?Dziewiątce?.

Gościem honorowym konkursu ?Mój region? była Inspektor Wydziału Edukacji UM Nowego Sącza Halina Wiśniowska, a patronat nad nim sprawował Radny Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki,  który ufundował puchary dla trzech zwycięskich szkół.

Dzieci w ciekawej formie potyczek zespołowych oraz zabawy zgłębiały swoje wiadomości o Nowym Sączu i najbliższym regionie. Każda szkoła reprezentowana była przez 5 ? cio osobową drużynę, która uczestniczyła
w konkursie wiedzy oraz plastycznym. Jury konkursu stanowiły następujące osoby: Halina Wiśniowska z Wydziału Edukacji oraz Urszula Baziak, Dorota Gwiżdż i Agata Rolka z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Konkurs ?Mój region? był świetną zabawą dla uczniów z klas I-III
i dostarczył im wielu ciekawych wrażeń, a duża wiedza dzieci o Nowym Sączu
i regionie została nagrodzona medalami oraz upominkami. I miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu, która w punktacji zbiorowej uzyskała najwyższą liczbę 129,5 pkt. /135.

Na zakończenie wicedyrektor szkoły Danuta Sowa ? Chochorowska podziękowała nauczycielom klas młodszych za przygotowanie dzieci do konkursu oraz Radnemu Miasta Arturowi Czerneckiemu za sponsorowanie pucharów dla trzech zwycięskich drużyn.

Wyniki XIII Międzyszkolnego Konkursu ?Mój region?:

  • I miejsce –  SP nr 18      129,5 pkt. /135
  • II miejsce –  SP nr 8       128 pkt./135
  • III miejsce – SP nr 15       121 pkt./135
  • wyróżnienia SP nr 3, 6, 7, 9, 11, 16, 20 i 21.

Żródło materiału: Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu

XII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów dla uczniów klas I-III.

Pod patronatem radnego Artura Czerneckiego-Najmłodsi odkrywali swoje talenty w SP nr 9

W Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu zakończył się XII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów dla uczniów klas I-III.Impreza ta wpisała się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych szkół podstawowych i od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów klas młodszych oraz nauczycieli i rodziców. W tym roku został pobity kolejny rekord jej popularności, ponieważ w przeglądzie uczestniczyło 13 szkół oraz 135 młodych artystów. Celem festiwalu jest przede wszystkim rozwijanie różnorodnych talentów najmłodszych dzieci oraz stworzenie im możliwości prezentacji przed szerszą publicznością.
Na scenie występowali uczniowie ze szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Małgorzaty, Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Heleny, Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11,18 i 20, Szkoły Podstawowej w Chełmcu i Katolickiej Szkoły Muzycznej I stopnia. Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami Festiwalu Młodych Talentów były: wicedyrektor SP nr 9 Danuta Sowa – Chochorowska oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ogonowska. Panie zadbały o sprawną organizację oraz liczne nagrody. Zmagania artystyczne oceniało natomiast jury w składzie: Urszula Baziak ? muzyk, choreograf, Dorota Gwiżdż ? muzyk, choreograf i Agata Rolka ? plastyk
Festiwal rozgrywany był w 5 kategoriach, oto wyniki:
Gra na instrumencie
I miejsce ? Maciej Mróz SP w Chełmcu
II miejsce ? Wiktoria Urbanik SP nr 18
III miejsce ? Laura Maślak SP nr 8
Śpiew z akompaniamentem
I miejsce – Joanna Łękawska SP nr 9
II miejsc- Irena Michalska SP nr 2
III miejsce – Anna Gwóźdź SP nr 3
Taniec zespołowy
I miejsce ? Zespół taneczny SP nr 20
II miejsce ? Para taneczna Aneta Chochorowska i Paweł Głód SP nr 9
III miejsce ? Zespól taneczny SP nr 6
Taniec indywidualny
I miejsce ? Nikodem Miczołek SP nr 20
II miejsce ? Julia Popiela SP nr 9
III miejsce ? Patryk Liber SP nr 18
Konkurs plastyczny:
I miejsce – Zuzanna Pis KSP oraz Gabriela Marszałek SP nr 20
II miejsce ? Klara Rogowska SP nr 2
III miejsce ? Dominika Stojak SP nr 3 i Anna Kowalczyk SP nr 18
W nagrodę za występy ?mali artyści? otrzymali dyplomy i okolicznościowe medale oraz nagrody książkowe. Główna nagroda festiwalu – Puchar Grand Prix, ufundowany przez radnego miasta Artura Czerneckiego, przypadła w tym roku SP nr 20 w Nowym Sączu. Szkoła ta otrzymała najwyższe noty w punktacji zbiorowej za wysoki poziom prezentacji we wszystkich kategoriach.

Źródło : www.sadeczanin.info

Puchar Artura Czerneckiego dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu

Po raz jedynasty, w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu, odbył się Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów klas I-III.

W nagrodę za piękne występy artystyczne ?mali artyści? otrzymali dyplomy, statuetki i medale okolicznościowe oraz nagrody i wyróżnienia. Główna nagroda festiwalu Puchar Grand Prix ufundowany przez Radnego Miasta Artura Czerneckiego za wysoki poziom prezentacji we wszystkich kategoriach, przypadła w tym roku  Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu, która otrzymała najwyższe noty w punktacji zbiorowej.

Organizatorom oraz wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluje!

Artur Czernecki