Zapytania i interpelacje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza Radnego Artura Czerneckiego

Szanowni Państwo!

W dniu 22 listopada, podczas 18-tej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu mieszkańców miasta złożyłem interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta, Pana Ryszarda Nowaka.

Powołując się na zgłoszoną w ubiegłym roku szkolnym interpelację dotyczącą projektu rządowego ?Radosna Szkoła? i otrzymane zapewnienie ze strony prezydenta o strategicznym włączeniu się przez miasto w realizację tego projektu w 2012 roku, zwróciłem się z prośbą o udzielenie informacji, które placówki oświatowe składały wnioski w 2010 i w 2011 roku i które zostały zakwalifikowane do realizacji programu w 2012 roku.

Po raz kolejny w imieniu osób niepełnosprawnych interpelowałem w sprawie wyposażenia basenu pływalni nad Kamienicą – przy okazji przeprowadzanego remontu pływalni – w podnośnik do wody, służący osobom niepełnosprawnym.

Zwróciłem również uwagę na to, że podległe Prezydentowi Miasta służby nie wywiązują się z  egzekwowania od zarządców nieruchomości, by dbali o elewacje, ich należyty stan i estetykę (w tym likwidację napisów wulgarnych).

Zapytałem Panią Zastępcę Prezydenta – Bożenę Jawor – odwołując się do uprzednio otrzymanej odpowiedzi: w jaki sposób rodzice uczniów zostali poinformowani o wysokości ewentualnych  odszkodowań odnośnie ubezpieczenia dzieci w placówkach oświatowych? Chciałbym wiedzieć czy rodzice/prawni opiekunowie są świadomi tego, że ubezpieczając dziecko w ubezpieczeniu obowiązkowym otrzymają np. 300 złotych odszkodowania za utratę części palca u ręki.

Na koniec zapytałem: czy w Nowym Sączu mamy do czynienia z dziećmi głodującymi, jeżeli tak – to w jaki sposób miasto radzi sobie z tym problemem?

Zwróciłem się również z zapytaniem, w jaki sposób miasto jest przygotowane na przyjęcie osób bezdomnych w nadchodzącym okresie zimowym i w jaki sposób miasto jest wstanie do nich dotrzeć. Zwróciłem jednocześnie uwagę, że nie chciałbym być informowany przez lokalne media o tragediach związanych z bezdomnymi.

Na złożone interpelacje i zapytania otrzymałem odpowiedzi, z których treścią pozwolę sobie zapoznać zainteresowanych.

Z poważaniem :
Radny Miasta Nowego Sącza
Artur Czernecki