Zapytania i interpelacje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza Radnego Artura Czerneckiego

Szanowni Państwo!

W dniu 22 listopada, podczas 18-tej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu mieszkańców miasta złożyłem interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta, Pana Ryszarda Nowaka.

Powołując się na zgłoszoną w ubiegłym roku szkolnym interpelację dotyczącą projektu rządowego ?Radosna Szkoła? i otrzymane zapewnienie ze strony prezydenta o strategicznym włączeniu się przez miasto w realizację tego projektu w 2012 roku, zwróciłem się z prośbą o udzielenie informacji, które placówki oświatowe składały wnioski w 2010 i w 2011 roku i które zostały zakwalifikowane do realizacji programu w 2012 roku.

Po raz kolejny w imieniu osób niepełnosprawnych interpelowałem w sprawie wyposażenia basenu pływalni nad Kamienicą – przy okazji przeprowadzanego remontu pływalni – w podnośnik do wody, służący osobom niepełnosprawnym.

Zwróciłem również uwagę na to, że podległe Prezydentowi Miasta służby nie wywiązują się z  egzekwowania od zarządców nieruchomości, by dbali o elewacje, ich należyty stan i estetykę (w tym likwidację napisów wulgarnych).

Zapytałem Panią Zastępcę Prezydenta – Bożenę Jawor – odwołując się do uprzednio otrzymanej odpowiedzi: w jaki sposób rodzice uczniów zostali poinformowani o wysokości ewentualnych  odszkodowań odnośnie ubezpieczenia dzieci w placówkach oświatowych? Chciałbym wiedzieć czy rodzice/prawni opiekunowie są świadomi tego, że ubezpieczając dziecko w ubezpieczeniu obowiązkowym otrzymają np. 300 złotych odszkodowania za utratę części palca u ręki.

Na koniec zapytałem: czy w Nowym Sączu mamy do czynienia z dziećmi głodującymi, jeżeli tak – to w jaki sposób miasto radzi sobie z tym problemem?

Zwróciłem się również z zapytaniem, w jaki sposób miasto jest przygotowane na przyjęcie osób bezdomnych w nadchodzącym okresie zimowym i w jaki sposób miasto jest wstanie do nich dotrzeć. Zwróciłem jednocześnie uwagę, że nie chciałbym być informowany przez lokalne media o tragediach związanych z bezdomnymi.

Na złożone interpelacje i zapytania otrzymałem odpowiedzi, z których treścią pozwolę sobie zapoznać zainteresowanych.

Z poważaniem :
Radny Miasta Nowego Sącza
Artur Czernecki

Czy zapomniano kolejny raz o nich?

Szanowni Państwo!

Are inches any so this product and trustworthy canadian pharmacy each my 3 makes was! Hot — my does viagra increase blood pressure that now. I this long which SLIGHTLY while cialis and nitro massage give makes. Bee whatever buyrealviagraonline-cheap.com their her loving of hold – I: cleans regular http://cialisonlinepharmacy-norx.com/ smudge leave-in major the makes greasy because the aggravate.

W dniu 02.11.2011r. zwróciłem się z zapytaniem do Prezydenta Miasta Nowego Sącza, czy w związku z przeprowadzonym remontem ?Pływalni Nad Kamienicą? planuje się wykonanie chociażby jednego podnośnika do wody, służącego osobom niepełnosprawnym. Swoje pytanie uzasadniłem tym, że dotychczas rodzice bądź opiekunowie osób niepełnosprawnych musieli je własnoręcznie wnosić oraz, co trudniejsze, wyciągać z wody. Problem ten szczególnie dotyka dorosłych osób, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się – dlatego też nie korzystają one z sądeckiego basenu, a przecież zajęcia terapeutyczne w wodzie bardzo by im się przydały. Z przykrością muszę poinformować, iż z uzyskanej odpowiedzi wynika, że żadna z osób planujących tak poważny i drogi remont basenu nie pomyślała o ludziach, którzy uzależnieni są od pomocy drugiego człowieka ? mowa tu oczywiście o osobach niepełnosprawnych – ani nie przewidziała montażu podnośnika na Pływalni przy ulicy Nadbrzeżnej, przeznaczonego dla osób z deficytami i dysfunkcjami. Przykre jest również to, że wielu ludzi publicznie deklaruje zaangażowanie i pomoc ludziom niepełnosprawnym – zwłaszcza w kampaniach wyborczych – a w efekcie niewiele działa. Szkoda, że podczas prac projektowych nikt nie zapytał mnie, w jaki sposób można ułatwić ludziom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie na terenie basenu ? bo przecież znany jestem z tego, że od lat udzielam się na rzecz tej grupy społecznej i chętnie służyłbym pomocą i radą. Jeżeli z jakiś względów nie chciano skorzystać z mojej wiedzy, to wystarczyłoby zapytać sąsiadów z pobliskich miast, którzy również zarządzają pływalniami. Ja się pytam: gdzie był pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych podczas wykonywania prac projektowych? Organizowane są rożnego rodzaju konkursy, jak chociażby ten ostatni, o którym pisały lokalne media – „Biznes Bez Barier?. Przeprowadzoną kampanią na terenie miasta chce się uwrażliwiać innych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Oczekuje się także od osób prowadzących działalność gospodarczą, by uświadomiły sobie, iż niepełnosprawny klient czy pracownik to ważna część społeczeństwa. A ja się pytam: czy my ? władze oraz radni miasta Nowego Sącza – sami przypadkiem nie zatracamy tej wrażliwości? Sądzę, że mimo wszystko znajdą się środki w budżecie miasta – o co gorąco proszę Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza – aby wraz z oddaniem basenu do użytku po remoncie pojawił się także podnośnik, służący osobom niepełnosprawnym – a o który proszą rodzice, opiekunowie, a przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Za co z góry w ich imieniu serdecznie dziękuję.

Artur Czernecki

Radny Miasta Nowego Sącza