Honorowy Obywatel Nowego Sącza spoczął w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

W dniu 3 listopada 2012r.wspólnie z Stefanem Chomoncikiem oraz Tadeuszem Kulpą uczestniczyłem w drugim pogrzebie śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Nowego Sącza. Ciało ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego spoczęło w Panteonie Wielkich Polaków wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Był to powtórny pochówek – po tym, jak zwłoki Ryszarda Kaczorowskiego zamieniono w 2010 r. z inną ofiarą katastrofy smoleńskiej.

?Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel ziem i miast Rzeczypospolitej?

Prezentacja oraz promocja  książki ?Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel ziem i miast Rzeczypospolitej?Na Zamku Królewskim w Warszawie

Dr hab. Andrzej Kunert ? sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa oraz Leszek Celej ? dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej zaprosili byłego przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego do udziału w uroczystości, jaka miała miejsce w dniu 19 kwietnia 2011r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas spotkania odbyła się prezentacja i promocja książki ?Prezydent Ryszard Kaczorowski. Honorowy Obywatel ziem i miast Rzeczypospolitej ? autorstwa Wiktora Cygana, Jana Tarczyńskiego, Wiesława Wysockiego.

Artur Czernecki pełniąc funkcje przewodniczącego Rady Miasta, przyczynił się osobiście do przyznanie przez Radę Miasta Nowego Sącza tytułu Honorowego Obywatela dla Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Pani Karolina Kaczorowska małżonka tragicznie zmarłego Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej
w bezpośredniej rozmowie podziękowała Arturowi Czerneckiemu za obecność, oraz za ciepłe przyjęcie podczas wizyt w Nowym Sączu. Wyraziła wszelkie uznanie za nadanie zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza dla jej męża. Artur Czernecki nie krył wzruszenia tymi komplementami i powiedział, że był to dla niego zaszczyt i honor dodając, że Pan Prezydenta Ryszard Kaczorowski w pełni zasłużył na to wyróżnienie, jakim obdarzyła go Rada Miasta.

Będący na uroczystej prezentacji przewodniczący Komitetu Honorowego Wydawnictwa ks. Józef kardynał Glemp ? Prymas Polski (Senior ) przekazał wyrazy uznania  Arturowi Czerneckiemu za zaangażowanie w przekazywaniu prawdy historycznej, życząc błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy dla dobra Ojczyzny.

Foto Sławomir Sikora oraz własna