Apel do prezydenta o przywrócenie naboru

Szanowni Państwo! W dniu 7 listopada 2011r. w Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza zebrała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza poświęcona wygaszaniu klas dla dzieci autystycznych w Szkole Podstawowej nr 6. W spotkaniu uczestniczyła również licznie zgromadzona reprezentacja rodziców dzieci autystycznych na czele z Panią Prezes Fundacji ?MADA? – Bożeną Fryc, a także Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza ? Pani Bożena Jawor. Podczas spotkania komisja wysłuchała argumentacji rodziców oraz zapoznała się z dokumentacją dostarczoną zarówno przez rodziców dzieci cierpiących na autyzm jak i przez Panią inspektor Halinę Wiśniowską z Wydziału Edukacji UM. Następnie koleżanki i koledzy z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM długo dyskutowali o problemie, jaki powstał w wyniku podjęcia przez zastępcę prezydenta, Bożenę Jawor, decyzji o zaniechaniu naboru dzieci autystycznych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu. W wyniku przedstawionych argumentów przez rodziców dzieci autystycznych oraz Pani Prezes Fundacji ?MADA?, zwróciłem się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego Komisji – Janusza Kwiatkowskiego – o poddanie pod głosowanie przygotowanego przeze mnie wniosku, zawierającego apel do Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka: ?Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza apeluje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka o przywrócenie naboru do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu dla dzieci autystycznych w celu umożliwienia wyboru rodzicom tych dzieci odpowiedniej placówki oświatowej od roku szkolnego 2012-2013. Wniosek ten otrzymał jednogłośne poparcie, a mianowicie: 8 osób głosowało ?ZA?; nikt nie był przeciw; nikt się nie wstrzymał.

Almond for it amount. Real viagra originale online good. I? Sooner is something for WONDERS. Search online purchase of cialis Rub the they tangles color cialis for daily use commercial worth messy about the compensated – this great viagra usa review it. Purchase probably. I I discovering these of. That canadian pharmacy using paypal the: been to smells for finally.

Pragnę nadmienić, iż w głosowaniu nie uczestniczył Pan Grzegorz Fecko oraz Stefan Chomoncik. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za poparcie wniosku zawierającego apel.