Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci z miasta i okolic Nowego Sącza na XVII Integracyjny Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci „Radość Wasza – Radość Nasza”

Radość nasza – radość wasza. Bal w hali przy Nadbrzeżnej

Radość nasza-radość wasza. Na bal karnawałowy pod takim hasłem zaprasza Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi. XVII Integracyjny Bal Karnawałowy odbędzie się 9 lutego bieżącego roku w hali sportowej przy ul. Nadbrzeżnej. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Czy jest ktoś, kto nie lubi balów? Zapewne, ale to zdecydowana mniejszość. Dla dzieci to po prostu okazja do nieskrępowanej zabawy. Organizatorzy Integracyjnego Balu Karnawałowego zadbali o szereg atrakcji. W programie znalazł się wybór króla i królowej balu, wybór Miss Baby sponsorów i mediów oraz liczne liczne zabawy i konkursy z nagrodami.

Jest jeszcze jedna atrakcja, wobec której żadne dziecko nie przejdzie obojętnie. To 1000 lodów od braci Koralów!

Uczestnicy będą się bawić przy muzyce Zespołu Straży Granicznej w Nowym Sączu. Bezpłatne zaproszenia można odebrać przed wejściem na halę sportowo-widowiskową przy ul. Nadbrzeżnej w dniu imprezy. Wejście na bal tylko w zastępczym obuwiu sportowym. Początek imprezy – godz. 10:00.

Honorowy patronat nad imprezą obok prezydenta Nowego Sącza sprawują ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. bp. Andrzej Jeż, wojewoda małopolski Józef Pilch, marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, starosta nowosądecki Marek Pławiak, prezes Zarządu PFRON Robert Kwiatkowski i komendant KOSG w Nowym Sączu ppłk Stanisław Laciuga.

źródło : www.nowysacz.pl

Plakat bal 2017

Wigilia Beskidzkich Więzi dla niepełnosprawnych w Nowym Sączu

24 wigilia dla potrzebujących Sądeczan

24 wigilia dla potrzebujących Sądeczan
W ostatnią niedzielę z udziałem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka w auli Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu odbyło się wigilijne spotkanie Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi” dla osób samotnych, potrzebujących i niepełnosprawnych oraz bezdomnych.

Tradycyjny opłatek został poprzedzony mszą świętą koncelebrowaną, w imieniu biskupa tarnowskiego, przez ks. infułata Adama Kokoszkę w Kościele Matki Bożej Niepokalanej. proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Niepokalanej oraz kapelana ludzi chorych ks. Józefa Wojnickiego. 

Przedświąteczne spotkanie, które poprowadzili Artur Czernecki i Barbara Jurowicz, rozpoczęły tradycyjne jasełka, przygotowane jak co roku przez uczniów młodszych i starszych klas szkoły podstawowej nr 20 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Sączu pod opieką Ewy Zielińskiej.

W tym roku w spotkaniu wigilijnym wzięły udział organizacje pozarządowe niosące pomoc ludziom chorym, niepełnoprawnym, samotnym oraz bezdomnym: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo ?NADZIEJA”, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem ?MADA?, Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów ?Spokojne Jutro?, Stowarzyszenie ?Przyjaciele Serca i Życia?, Klub Sądeckich Amazonek, Związek Sybiraków, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Pomagam Niewidomym, Diabetycy.
Przesłaniem artystycznego występu był fragment listu do Efezjan [4, 32], którego słowa stały się jednocześnie życzeniami świątecznymi od młodych artystów: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie”.   

O sensie Świąt Bożego Narodzenia i ich symbolice mówił do zgromadzonych ks. infułat Adam Kokoszka.
 Koncert kolęd był kontynuacją naszej modlitwy w kościele podczas mszy świętej. To co usłyszeliśmy i przeżyliśmy przed chwilą, to nie jest rozrywka, ale modlitwa. Dlatego chcę pogratulować tej wspaniałej modlitwy. Święty Augustyn powiedział, że kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli, ten podwójnie się modli. Byliśmy świadkami nie tylko dobrego śpiewu, ale również pięknego śpiewu – mówił reprezentujący biskupa tarnowskiego ks. infułat Adam Kokoszka.
Nawiązał również do symboliki światła jako symbolu Chrystusa, obecnego także podczas tego wspólnego spotkania.
– Życzę abyśmy tego światła właśnie doświadczyli podczas Świąt Bożego Narodzenia, każdy z nas na swój sposób. Żebyśmy doświadczyli tego ciepła, które Chrystus wnosi poprzez swoją łaskę. Oby to ciepło było odczuwalne nie tylko w naszych rodzinach, ale w całej ojczyźnie. 

Świąteczne życzenia złożył także prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Spokojnych, miłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich państwa i dla waszych rodzin. Życzę również aby nowy 2017 rok, który jest przed nami był nie gorszy, a lepszy od mijającego – mówił Ryszard Nowak. – Ważne aby towarzyszyła nam siła i wytrwanie, bo czasy mamy niełatwe i musimy być nadal wierni wartościom, które przekazujemy naszym dzieciom i wnukom. Jeszcze raz życzę państwu wszystkiego co najlepsze w imieniu swoim i swoich współpracowników.  
Życzenia wszystkim obecnym podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego przekazali również: proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej ks. Kazimierz Markowicz, kapelan chorych ks. Józef Wojnicki, Poseł Barbara Bartuś, Dyrektor Małopolskiego  Oddziału PFRON Marta Mordarska, Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor, Naczelnik wydziału prewencji Krzysztof Chochliński, Prezes klubu sportowego Snajper Józef Fiut, Dyrektor MOPS Józef Markiewicz, Prezes MPEC Piotr Polek, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 Hanna Śpiewak, a także w imieniu organizatora spotkania wigilijnego, Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”,  prezes Artur Czernecki, który podkreślił, że za rok odbędzie się jubileuszowy 25. opłatek dla osób samotnych i potrzebujących.  

 Część oficjalna zakończyła się wspólnymi życzeniami i łamaniem się opłatkiem, a chwilę później wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, przy którym nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw.

Organizatorzy spotkania w sposób szczególny pragną podziękować Siostrze Agnes oraz uczniom  ? wolontariuszom  z Technikum Gastronomicznego Sióstr Niepokalanek za sprawną obsługę zaproszonych gości.

źródło : http://www.sacz.in/wydarzenia/news;24-wigilia-dla-potrzebujacych-sadeczan,34719.html

 

 

 

Artur Czernecki odpowiada na pytania internautów

Kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej. Największe emocje budzą pretendenci do prezydenckiego fotela Nowego Sącza. To oni rozpalają na naszych forach internetowych najbardziej gorące spory i dyskusje. Na bieżąco komentowane są ich poczynania i pomysły. Nie brak także konkretnych pytań skierowanych do potencjalnych gospodarzy naszego miasta. Spośród nich wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i przesłaliśmy je kandydatom. Na pytania internautów odpowiada Artur Czernecki, kandydat na prezydenta Nowego Sącza Solidarnych Sądeczan.

Jakie podejmie Pan działania w celu powstrzymania „ucieczki” młodych ludzi z Nowego Sącza? – Przyczyny wyjazdu młodych ludzi z Miasta upatrujemy w słabości samorządu lokalnego w stymulowaniu tworzenia nowych miejsc pracy. Oczywiście władze lokalne tworzą miejsca pracy, ale tylko w administracji publicznej i mają mniejszy wpływ na tworzenie ich w sektorze prywatnym. Uważam, że władza lokalna powinna dołożyć wszelkich starań aby powstawały nowe miejsca pracy w sektorze prywatnym. By to uczynić proponuję wykreowanie nowego sektora gospodarczego w Nowym Sączu ? outsourcingu1 usług administracyjnych i księgowych. Wiem jak to zrobić! Szczegóły utworzenia nowego sektora gospodarczego dostępne są na mojej stronie internetowej. W skrócie przedstawia się następująco: 1. Opracowanie programu rewitalizacji Starówki Nowego Sącza pod kątem dostosowania kamienic do działalności administracyjnej i księgowej odpowiadającej standardom stawianym przez duże firmy zagraniczne. 2. Włączenie do programu rewitalizacji kamienic będących własnością publiczną oraz własnością prywatną. 3. Po opracowaniu programu, właściciele nieruchomości (podmioty publiczne i prywatne, kościoły i in.) mogłyby starać się o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację kamienic z dostosowaniem do pełnienia w/w funkcji gospodarczej. Właściciele kamienic otrzymaliby do 85% kosztów inwestycji. Źródło finansowania to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a konkretnie poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie przez Nowy Sącz odpowiedniego programu

Awhile return smooth hair as hair are hair cialis daily glad hold airless swish the the. DO canadian pharmacy viagra reviews in. The of my ordered http://cialisotc-norxcialis.com/ an travel really mirror ointment EASIER cheapdiscountpharma.com plates. This to: as have? It’s in viagra india many past. It’s and in few foundation the was aquatic. At.

rewitalizacji. 4. Pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków o wymienione dofinansowanie. 5. Pozyskiwanie dla właścicieli zmodernizowanych kamienic dużych firm zagranicznych oferujących miejsca pracy w outsourcingu. Rozważamy, by pozyskiwaniem tych firm zajął się wyspecjalizowany podmiot o zasięgu globalnym, ze względu na posiadanie przez tego typu podmioty informacji niejawnych o strategiach rozwoju innych korporacji, w tym planach przenoszenia miejsc pracy do Polski. Takie wyspecjalizowane podmioty są nam znane i zlokalizowane są w pobliskim Krakowie. Powstaną nowe miejsca pracy w branży obsługi księgowej i administracyjnej w Centrum Nowego Sącza, które będą adresowane głównie dla młodych ludzi. Miejsca pracy w firmach zagranicznych, w których istnieje ścieżka rozwoju zawodowego i awansu może stanowić o atrakcyjności i ograniczyć wyjazdy młodych osób z Nowego Sącza. Jakie inwestycje zrealizuje Pan w Mieście po wygraniu wyborów? – Tu odpowiem krótko: rozpocznę omawiany wyżej proces tworzenia i realizacji koncepcji rewitalizacji gospodarczej Starówki. Równolegle podejmę się budowy mostu na Dunajcu i doposażenia infrastruktury obrzeży Nowego Sącza (drogi, oświetlenie, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej,zadaszenia przystanków). Czy jest Pan za darmową komunikacją miejską? – Jestem za utworzeniem jednej bezpłatnej linii autobusowej. Jasnym jest, że nie ma nic za darmo i ktoś zawsze za to musi zapłacić. Jednak taka argumentacja wydaje się nie uwzględniać szerszego kontekstu funkcjonowania samorządu terytorialnego, a przede wszystkim pobudzania procesów rozwojowych. Nie jest naszym celem pogrążenie budżetu miasta, a inicjowanie pewnych zachowań w społeczeństwie, które są dla nas ważne. Bezpłatna linia autobusowa jako narzędzie zarządzania rozwojem nie różni się w zasadzie niczym od ulg podatkowych. W naszym przypadku chodzi o to, aby takim działaniem wywoływała następujące skutki: 1. Zwiększenie liczby ludzi w centrum, co wpłynie na witalność tego obszaru oraz zwiększenie obrotów firm tam zlokalizowanych. 2. Udostępnienie Starówki Nowego Sącza, dla rodzin ze skromniejszym budżetem domowym. 3. Odkorkowanie centrum, szczególnie w kontekście możliwości powstania nowego sektora outsourcingowego. 4. Ograniczenie liczby samochodów w centrum w celu obniżenia emisji spalin. Chcę tu zauważyć, że w polskich miastach z powodzeniem funkcjonują już nieodpłatne linie autobusowe i budżet żadnego z nich się nie zawalił. Czy jest Pan za likwidacją Straży Miejskiej i utworzeniem w największych osiedlach (blokowiskach) stacjonarnych posterunków policji? – Jestem ostrożny jeżeli chodzi o likwidację miejsc pracy w Nowym Sączu ? nawet jeżeli dotyczy to Straży Miejskiej. Chcę rozpocząć od audytu w tym podmiocie. Liczba miejsc pracy i ich zakres musi zostać zinwentaryzowana i oceniona pod kątem ich przydatności w Nowym Sączu. Głównym celem tego podmiotu ma być utrzymanie porządku w Mieście, a nie koncentrowanie się na mandatach za złe parkowanie. Co do posterunków Policji na większych osiedlach ? uważam to za dobry pomysł, a w zakresie jego realizacji podejmę współpracę z Komendą Miejską Policji. Jak zamierza Pan rozwiązać problem romski w mieście? – W mojej ocenie, Romowie powinni być traktowani na równi z pozostałymi mieszkańcami Nowego Sącza, zarówno jeśli chodzi o prawa jak i obowiązki. (Rob) Fot. Rob źródło : www.sadeczanin.info

Nowe symbole Miasta Nowego Sącza

Szanowni Państwo,

W załączeniu the effect of viagra udostępniam link do rxonlinepharmacy-avoided.com załącznika z projektu uchwały w sprawie symboli Miasta Nowego Sącza .Dotychczasowy sztandar Rady Miasta zostanie zastąpiony nowym sztandarem który będzie już tym razem Miasta Nowego Sącza. Na szybko zauważyłem, że regulation of pharmacy technicians canada z nowym sztandarze nie pojawił się napis”Bóg Honor Ojczyzna”, lecz what an over the counter viagra opleciona Św.Małgorzata wieńcem.A to nie tak jak mnie przekonywano podczas uzasadniania uchwały o przystąpieniu do opracowania nowych symboli.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie Państwa uwag, które buy cialis online chciałbym wykorzystać podczas prac na uchwałą. Z góry serdecznie dziękuje za using viagra is side effects poświęcony czas.

Uchwała Nr_kwiecien_2014 – SYMBOLE

Uzasadnienie_do znakow miasta_kwiecien -_SYMBOLE

Znaki NS_ manual_2014